Kontakt:
ul. U lesa, sídl. Máj, České Budějovice
+420 385 310 797
info@cb-vet.cz

Onkologie

V současné době nádorová onemocnění patří mezi nejčastěji se vyskytující. Bohužel se však netýká pouze starších pacientů. Důležitá je včasná a co nějpřesnější diagnostika. Na základě takto stanovené diagnózy dokážeme navrhnout "na tělo šitou" terapii.

Novotvary vycházející z kůže -
mast-cell-tumor-close-upmůže se jednat o zcela nevinně vypadající bouličku kdekoli na těle, kterou tam pejsek má téměř celý život. Nebo také o krvácející, svědivý útvar podobný hroznu, o kterém majitel ještě před pár dny nevěděl. Jak boulička vypadá nebo jak dlouho na těle je, bohužel není často rozhodující - i nenápadná změna na kůži může být maligní (zhoubná).
Proto je důležitá diagnostika:

 • tenkojehelná aspirace - nebolestivý zákrok bez celkové anestezie - drobnou jehličkou nabereme pár buněk ze změněné tkáně. Toto se odesílá do laboratoře na cytologické vyšetření. Na základě výsledků víme o jaký typ novotvaru se jedná, jestli je nutná excize (vyjmutí), případně v jakém rozsahu. 

 • incizní biopsie - vyjmutí kousku tkáně novotvaru - opět následuje vyšetření v laboratoři - tentokrát histopatologické (dále možné vyšetřit imunohistochemicky, PARR PCR klonalitu lymfocytů, atd.) Tyto výsledky jsou mnohem přesnější a podrobnější, pro odběr vzorku však zvíře potřebuje celkovou anestezii.

Nádory postihující vnitřní orgány - obvykle nejsou pouhým okem vidět, zvíře ze začátku neprojevuje žádné potíže, až s potupem času se mohou objevit nespecifické příznaky - jako např. nechutenství, hubnutí, únava, zvracení, průjem, kašel, kulhání.
Diagnostika se provádí za pomocí:

 • rentgenologické vyšetření hrudníku a břicha - pro stanovení celkového stupně poškození organismu a přítomnosti/nepřítomnosti metastáz

 • sonografické vyšetření

 • počítačová tomografie (CT vyšetření) -
  onco3v porovnání s RTG vyšetřením mnohem podrobnější. Zejména vhodné pro hledání případných metastáz nebo obecně pro stanovení rozsahu onkologického nálezu.

 • revize celé dutiny břišní současně s odběrem vzorků ze změněných tkání - pro snažší rekonvalescenci pacienta většinou doporučujeme laparoskopický přístup - získáme všechny potřebné informace a vzorky, pacient odchází domů se třemi drobnými rankami na břiše.                                                                                                                                      susp.hemangiosarkom (nádor sleziny)

   

 

Na základě takto stanovené diagnózy jsme poté schopni doporučit nejlepší možnou terapii.

 • excize (vyjmutí) novotvaru

 • chemoterapie - na základě výsledků předchozích vyšetření aplikujeme vhodný chemoterapeutický protokol. Může se jednat o zcela nenáročné podávání tablety chemoterapeutika jednou za měsíc, nebo také o složitější protokoly - týdenní/čtrnáctidenní infuzní terapie. Častou obavou majitelů je jak bude pejsek chemoterapii snášet. Na rozdíl od chemoterapie v humánní medicíně, veterinární chemoterapie používá mnohem nižší dávky chemoterapeutik. Proto také zvířata netrpí vedlejšími nežádoucími účinky (nechutenství, zvracení, průjem atd). Navíc zvíře se netrápí stresem z diagnostikovaného nádorového onemocnění. Používání nižších dávek chemoterapeutik je však přímo úměrné úspěšnosti samotné chemoterapie. Je-li u daného typu novotvaru úspěšná, získáme tím prodloužení plnohodnotného života zvířete.

 • konzervativní terapie - nedovoluje-li zdravotní stav pacienta jiné řešení, nebo pokud se majitelé z jakéhokoli důvodu rozhodnou neřešit dané onkologické onemocnění. Jedná se o tzv. symptomatologickou terapii - tlumení příznaků (léky proti bolesti/zvracení atd.), ne však řešení vyvolávající příčiny. Cílem je zachování kvality života zvířete.

U našich onkologických pacientů provádíme pravidelný monitoring zdravotního stavu - komplení vyšetření krve případně doplněné o sonografické a rentgenologické vyšetření. 

FACE6044FACE6049

FACE6032FACE6038