Kontakt:
ul. U lesa, sídl. Máj, České Budějovice
+420 385 310 797
info@cb-vet.cz

Obecná chirurgie, průběh operace

V naší nemocnici provádíme běžné i specializované chirurgické zákroky tvrdých a měkkých tkání. Pacienti jsou před každou operací klinicky vyšetřeni, u rizikových a starších pacientů doplňujeme základní vyšetření o rozbory krve, kardiologické, příp. RTG vyšetření.
Po příjmu je pacient připraven na operaci (úvod do anestezie, oholení operačního pole, zavedení nitrožilní kanyly pro podání infuze a léků, intubace) a převezen na jeden ze dvou operačních sálů, kde je napojen na přístroje monitorující životní funkce (počet dechů, saturace tkání kyslíkem, počet srdečních úderů, sledování EKG křivky). Při operacích používáme řízenou inhalační anestezii, množství podaných anestetik je po celou dobu zákroku sledováno.
Po skončení zákroku je pacient monitorován až do probuzení a obnovení spontánní dechové činnosti. U nekomplikovaných operací je pacient propuštěn do domácí péče ještě týž den, po komplikovaných zákrocích nebo u rizikových případů může lékař doporučit hospitalizaci a pozdější propuštění. Zvířata od nás odcházejí ve chvíli, kdy majitel bez problémů zvládne následnou domácí péči.
Mezi běžně prováděné chirurgické zákroky patří kastrace samců, ovariohysterektomie samic, operace nádorů na mléčných žlázách, operace trávicího traktu (neprůchodnost střev, cizí tělesa, torze žaludku) – zde využíváme k diagnostice i endoskopické vyšetření a pomocí endoskopu můžeme i některá cizí tělesa odstranit, operace močového aparátu (odstranění močových kamenů, ruptura močového měchýře, uretrostomie, uretrotomie, nefrektomie), pyometra, řešení hernií (pupeční, tříselná, perineální, diafragmatická), císařský řez, chirurgické řešení zlomenin, luxací kloubů atd. Pod kontolou ultrazvuku provádíme tenkojehelné bioptické odběry z orgánů břišní dutiny, odběry je možno provést také laparotomicky.
Podrobnosti o specializovaných chirurgických zákrocích najdete v příslušných sekcích (např. operace ruptury křížových kolenních vazů – ORTOPEDIE)

FACE6044FACE6049

FACE6032FACE6038