Kontakt:
ul. U lesa, sídl. Máj, České Budějovice
+420 385 310 797
info@cb-vet.cz

Hospitalizace

Hospitalizaci doporučí lékař pro pacienty, u nichž není možná ambulantní léčba (vážné úrazy, šokové stavy, rozsáhlá krvácení, nutnost infuzní terapie, závažné onemocnění vyžadující dohled lékaře, rizikoví pacienti po chirurgických zákrocích atd.).
K dispozici máme 12 temperovaných boxů a 2 kyslíkové boxy, hospitalizovaní pacienti jsou v oddělené místnosti pod stálým dozorem veterinárního lékaře a hospitalizační sestry, na JIP oddělení, které je určeno pro zvlášť komplikované případy,  je zajištěn přístrojový monitoring, řízená ventilace, zahřívání, infuzní terapie.
Pokud Vám lékař navrhne hospitalizaci Vašeho zvířete, seznámí Vás s průběhem hospitalizace, následných vyšetření, příp. chirurgického zákroku a další léčby, s možnými komplikacemi, také s předběžnou cenou všech úkonů a požádá Vás o podpis formuláře Souhlas s chirurgickým zákrokem/léčbou/hospitalizací.
Informace o aktuálním zdravotním stavu zvířete, o změnách v terapeutickém plánu a o datu propuštění do domácího ošetřování podáváme majiteli telefonicky.

face6221